Πρακτικών μηχανικών Δημοσίου 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 45/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 36/5.8.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 16308/20.10.2003 (ΦΕΚ Β 1619/3.11.2003) Υποχρεωτική από: 5.8.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top