Τουριστικών Γραφείων 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 50/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του πάσης φύσεως προσωπικού των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 41/8.10.2003)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top