Κουζίνας Προσωπικό (ΠΥΤΕΣΤΕ) 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 34/2003 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων ως προσωπικό Κουζίνας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων όλης της Χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 27/11.7.2003)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top