Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ. 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (9.5.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των
τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων
(εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κ.λπ.)

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 30/29.5.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 15126/8.7.2003 (ΦΕΚ Β 1034/25.7.2003) Υποχρεωτική από: 29.5.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top