Καπνεργατών 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (5.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στον κλάδο Επεξεργασίας Φύλλων Καπνού Εργατών όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 33/13.4.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11745/23.5.2005 (ΦΕΚ Β 754/6.6.2005) Υποχρεωτική από: 13.4.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top