Οικοδόμων μονίμων συνεργείων 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (28.5.2003) για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Οικοδόμων Μονίμων Συνεργείων Συντηρήσεως Βιομηχανιών, Οργανισμών, Ιδρυμάτων κ.λπ. όλης της χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 40/24.6.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 15744/2.9.2003 (ΦΕΚ Β 1311/12.9.2003)Υποχρεωτική από: 24.6.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top