Οικοδόμων μονίμων συνεργείων

Περιγραφή:

Δ.A. 49/09 για για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών που απασχολούνται σε οικοδομικές και συναφείς προς τις οικοδομικές εργασίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε μόνιμα συνεργεία συντήρησης όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.K. Υπ. Εργ. 29/23.11.09)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 405/63/11.1.2010 (ΦΕΚ Β 56/26.1.2010) Υποχρεωτική από: 24.11.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οικοδόμων μονίμων συνεργείων 2008

Σ.Σ.Ε. (2.6.2008) για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Οικοδόμων Μονίμων Συνεργείων Συντηρήσεως Βιομηχανιών, Οργανισμών, Ιδρυμάτων κ.λπ. όλης της χώρας

Οικοδόμων μονίμων συνεργείων 2007

Σ.Σ.Ε. (25.6.2007) για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Οικοδόμων Μονίμων Συνεργείων Συντηρήσεως Βιομηχανιών, Οργανισμών, Ιδρυμάτων κ.λπ. όλης της χώρας

Οικοδόμων μονίμων συνεργείων 2006

Σ.Σ.Ε. (20.6.2006) για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Οικοδόμων Μονίμων Συνεργείων Συντηρήσεως Βιομηχανιών,
Οργανισμών, Ιδρυμάτων κ.λπ. όλης της χώρας

Οικοδόμων μονίμων συνεργείων 2005

Σ.Σ.Ε. (14.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οικοδόμων Μονίμων Συνεργείων Συντηρήσεως Βιομηχανιών, Οργανισμών, Ιδρυμάτων κ.λπ. όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Οικοδόμων μονίμων συνεργείων
Go to top