Μακαρονοτεχνιτών 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (18.3.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 21/18.3.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11465/19.4.2005 (ΦΕΚ Β 576/28.4.2005) Υποχρεωτική από: 18.3.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top