Μακαρονοτεχνιτών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (19.12.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 38/27.12.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μακαρονοτεχνιτών 2008

Σ.Σ.Ε. (17.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας (διετής)

Μακαρονοτεχνιτών 2006

Σ.Σ.Ε. (27.4.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας (διετής)

Μακαρονοτεχνιτών 2005

Σ.Σ.Ε. (18.3.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας

Μακαρονοτεχνιτών 2004

Σ.Σ.Ε. (24.3.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Μακαρονοτεχνιτών
Go to top