Κλινικών 2000

Περιγραφή: 

Δ.Α. 22/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, ιατρικά εργαστήρια κ.λ.π. όλης της χώρας (ιατροί - νοσηλευτικό - παραϊατρικό - διοικητικό - βοηθητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό - οδηγοί αυτοκινήτων)

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 16/21.7.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10312/24.1.2001 (ΦΕΚ Β 151/14.2.2001) Υποχρεωτική από: 21.7.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top