Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (22.3.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας πλην Κρήτης

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 19/14.4.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10931/31.5.2000 (ΦΕΚ Β 748/16.6.2000) Υποχρεωτική από: 14.4.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top