Πλεκτού ενδύματος 2000

Περιγραφή: 

Δ.Α. 39/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις πλεκτού ενδύματος όλης της χώρας

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 27/12.9.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12712/26.10.2000 (ΦΕΚ Β 1346/6.11.2000) Υποχρεωτική από: 21.9.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top