Χειριστών Βιομηχανικών επιχειρήσεων 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (26.6.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών - γεωτρυπανιστών και μηχανοδηγών εκσκαπτικών ανυψωτικών κ.λ.π. μηχανημάτων, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών επιχειρήσεων, και εργοστασίων όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 91/25.7.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11756/7.11.2000 (ΦΕΚ Β 1397/15.11.2000) Υποχρεωτική από: 25.7.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top