Τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (15.7.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζόμενων Τυπογράφων στα Τυπογραφεία όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 89/2.8.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13357/8.11.2005 (ΦΕΚ Β 1619/23.11.2005) Υποχρεωτική από: 2.8.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Go to top