Τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας

Περιγραφή:

Δ.Α. 34/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών τυπογράφων που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα τυπογραφεία όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 35/24.10.2006)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας 2005

Σ.Σ.Ε. (15.7.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζόμενων Τυπογράφων στα Τυπογραφεία όλης της χώρας

Τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας 2004

Δ.Α. 36/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων Τυπογράφων στα Τυπογραφεία όλης της χώρας

Τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας 2003

Δ.Α. 18/2003 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας

Εγγραφή στο Τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας
Go to top