Τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 36/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων Τυπογράφων στα Τυπογραφεία όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 26/28.9.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13128/19.10.2004 (ΦΕΚ Β 1643/5.11.2004) Υποχρεωτική από: 26.9.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top