Μετάλλου (Βιοτεχνίας) 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 24/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων των κάθε είδους Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Μετάλλου όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 17/26.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12697/30.8.2004 (ΦΕΚ Β 1407/13.9.2004) Υποχρεωτική από: 26.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top