Παροχής υπηρεσιών 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 39/2004 για τους όρους αμοιβής εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 27/29.9.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13129/19.10.2004 (ΦΕΚ Β 1643/5.11.2004) Υποχρεωτική από: 29.9.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top