Πανελλήνια Ένωση Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων

Περιγραφή:

Δ.Α. 11/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 6/6.6.2008)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 51871/2440/11.7.2008 (ΦΕΚ Β 1448/23.7.2008) Υποχρεωτική από: 6.6.2008
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Γεν/κη Συν/δια Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος, Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης Επικοινωνίας (ΕΕΔΕ), Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων και Εταιρειών Logistics Ελλάδος, Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς, Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΑΣΙΠΣ), Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαίρου Β και Γ Εθνικής Κατηγορίας, Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Καθαρισμού, Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ), Πανελλήνια Ένωση Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, Σύνδεσμος Ελλήνων Οργανωτών Εκθέσεων και Συνεδρίων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηματομεσιτών, Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΚΕ), Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ), Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΕ)

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Παροχής υπηρεσιών 2007

ΔΑ 19/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας

Παροχής υπηρεσιών 2006

Δ.Α. 39/2006 για τους όρους αμοιβής εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας

Παροχής υπηρεσιών 2005

Δ.Α. 23/2005 για τους όρους αμοιβής εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών όλης της χώρας

Παροχής υπηρεσιών 2004

Δ.Α. 39/2004 για τους όρους αμοιβής εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων
Go to top