Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ)

Περιγραφή:

Δ.Α. 51/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 27/23.11.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Γεν/κη Συν/δια Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος, Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης Επικοινωνίας (ΕΕΔΕ), Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων και Εταιρειών Logistics Ελλάδος, Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς, Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΑΣΙΠΣ), Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Καθαρισμού, Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ), Σύνδεσμος Ελλήνων Οργανωτών Εκθέσεων και Συνεδρίων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηματομεσιτών, Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΚΕ), Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ), Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΕ), Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων, Σύνδεσμος Εταιρειών Διαμεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών (ΣΕΔΥΚΑ)

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Παροχής υπηρεσιών 2008

Δ.Α. 11/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας (διετής)

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ)
Go to top