Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα ναυτικά πρακτορεία και στα γραφεία ταξιδίων όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 106/31.7.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11850/4.10.2000 (ΦΕΚ Β 1287/23.10.2000) Υποχρεωτική από: 31.7.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top