Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (13.2.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Επιχειρήσεων Παροχής Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας (ΟΜΥΠΑΕ) (Διευκρινιστική της από 19.7.2003 Σ.Σ.Ε.)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 4/12.2.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top