Μακαρονοτεχνιτών 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (24.3.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 9/29.3.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11859/11.6.2004 (ΦΕΚ Β 943/23.6.2004) Υποχρεωτική από: 29.4.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top