Οικοδόμων μονίμων συνεργείων 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (21.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οικοδόμων Μονίμων Συνεργείων Συντηρήσεως Βιομηχανιών, Οργανισμών, Ιδρυμάτων κ.λπ. όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 42/2.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12442/28.7.2004 (ΦΕΚ Β 1196/3.8.2004) Υποχρεωτική από: 2.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top