Ιματισμού 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (25.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοϋπαλλήλων στις Επιχειρήσεις Ιματισμού, Πιλοποιίας, Στρωματοποιίας και Εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 53/9.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13090/18.10.2004 (ΦΕΚ Β 1627/2.11.2004) Υποχρεωτική από: 9.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top