Καπνεργατών 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (26.8.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στον Κλάδο Επεξεργασίας Φύλλων Καπνού Εργατών όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 108/2.9.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13420/24.11.2004 (ΦΕΚ Β 1824/9.12.2004) Υποχρεωτική από: 2.9.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top