Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών (προσωπικό) 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.9.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής (Από 1.9.2004 έως 31.8.2006)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών 32/7.9.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top