Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών (προσωπικό)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (3.8.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 106/4.8.2006)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών (προσωπικό) 2004

Σ.Σ.Ε. (1.9.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Νομού Αττικής

Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών (προσωπικό) 2004

Σ.Σ.Ε. (1.9.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής (Από 1.9.2004 έως 31.8.2006)

Εγγραφή στο Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών (προσωπικό)
Go to top