Μακαρονοτεχνιτών 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (27.4.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 17/28.4.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11820/28.6.2006 (ΦΕΚ Β 992/26.7.2006) Υποχρεωτική από: 28.4.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top