Καπνεργατών 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (10.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στον κλάδο Επεξεργασίας Φύλλων Καπνού Εργατών
όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 87/14.7.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12816/28.9.2006 (ΦΕΚ Β 1510/13.10.2006) Υποχρεωτική από: 14.7.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top