Εργοδηγών σχεδιαστών 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (28.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών - Σχεδιαστών,
Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 116/19.9.2006)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top