Εργοδηγών σχεδιαστών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (23.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών - Σχεδιαστών, που απασχολούνται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 54/9.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11308/654/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 10.12.2010
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Εργοδηγών σχεδιαστών 2009

Δ.Α. 27/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών - Σχεδιαστών Δομικών Έργων, Τοπογράφων, Μηχανολόγων, Ναυπηγών, αποφοίτων Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, των αποφοίτων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και των Εμπειροτεχνών όλων των παραπάνω ειδικοτήτων που απασχολούνται στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και Εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Εργοδηγών σχεδιαστών 2007

Σ.Σ.Ε. (29.10.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών - Σχεδιαστών, Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας

Εργοδηγών σχεδιαστών 2006

Σ.Σ.Ε. (28.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών - Σχεδιαστών,
Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας

Εργοδηγών σχεδιαστών 2004

Σ.Σ.Ε. (29.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών Σχεδιαστών, Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας (διετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Εργοδηγών σχεδιαστών
Go to top