Εργοδηγών σχεδιαστών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (23.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών - Σχεδιαστών, που απασχολούνται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 54/9.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11308/654/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 10.12.2010
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Εργοδηγών σχεδιαστών 2002

Σ.Σ.Ε. (10.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργοδηγών σχεδιαστών, βιομηχανίας, βιοτεχνίας (διετής)

Εργοδηγών σχεδιαστών 2000

Σ.Σ.Ε. (25.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργοδηγών σχεδιαστών, εργοδηγών δομικών έργων, εργοδηγών τοπογράφων (διετής)

Εργοδηγών σχεδιαστών 1998

Σ.Σ.Ε. (2.6.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργοδηγών σχεδιαστών, εργοδηγών δομικών έργων, εργοδηγών τοπογράφων (διετής)

Εργοδηγών σχεδιαστών 1996

Δ.Α (17/96) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών - Σχεδιαστών, Δομικών Έργων, Τοπογράφων, Μηχανολόγων, Ναυπηγών,αποφοίτων μέσων τεχνικών σχολών και επαγγελματικώ λυκείων καθώς και οι εμπειροτέχνες εργοδηγοί των παραπάνω ειδικοτήτων  που απασχολούνται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές εν γένει επιχειρήσεις όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Εργοδηγών σχεδιαστών
Go to top