Γουνεργατών 2001

Περιγραφή: 

Δ.Α. 29/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γουνεργατών-τριών όλης της χώρας

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ Υπ. Εργ. 25/20.7.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13188/5.9.2001 (ΦΕΚ Β 1214/21.9.2001) Υποχρεωτική από: 20.7.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top