Καπνεργατών 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (28.3.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο επεξεργασίας φύλλων Καπνού Εργατών όλης της χώρας

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 26/30.3.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11208/13.7.2001 (ΦΕΚ Β 1007/1.8.2001) Υποχρεωτική από: 30.3.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top