Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.6.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων όλης της χώρας

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 51/14.6.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13595/18.10.2001 (ΦΕΚ Β 1449/22.10.2001) Υποχρεωτική από: 14.6.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top