Παροχής υπηρεσιών 2007

Περιγραφή: 

ΔΑ 19/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 8/11.5.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 37866/1972/22.5.2008 (ΦΕΚ Β 1165/25.6.2008) Υποχρεωτική από: 11.5.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top