Δημόσιο (προσωπικό) 2007

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (25.1.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ: 2/25.1.2007)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top