Δημόσιο (προσωπικό)

Περιγραφή:

Δ.Α. 17/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 17/8.6.10)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Δημόσιο (προσωπικό) 2009

Δ.Α. 26/09 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας για το έτος 2008

Δημόσιο (προσωπικό) 2008

Δ.Α. 34/08 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας για το έτος 2007

Δημόσιο (προσωπικό) 2007

ΣΣΕ (25.1.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ

Δημόσιο (προσωπικό) 2005

Σ.Σ.Ε. (16.11.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ.

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Δημόσιο (προσωπικό)
Go to top