Καπνεργατών 2007

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (23.4.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο μεταποίησης (επεξεργασίας) φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(ΠΚ. Υπ. Απασχ: 29/30.4.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11727/7.6.2007 (ΦΕΚ Β 1057/28.6.2007) Υποχρεωτική από: 30.4.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top