Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολόγων) 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (21.5.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α)

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 49/6.6.2007)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top