Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολόγων)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (24.9.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχαιολόγων που είναι μέλη του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 18/28.9.2021
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολόγων) 2010

Σ.Σ.Ε. (6.5.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α)(διετής)

Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολόγων) 2008

Σ.Σ.Ε. (31.3.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α)

Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολόγων) 2007

Σ.Σ.Ε. (21.5.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α)

Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολόγων) 2006

Σ.Σ.Ε. (8.2.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α)

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολόγων)
Go to top