Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (28.4.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και των Συναφών Επαγγελμάτων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 9/9.5.2022
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολόγων) 2021

Σ.Σ.Ε. (24.9.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχαιολόγων που είναι μέλη του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.)
Go to top