Οικοδόμων ελευθέρων επαγγελμάτων 2022

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (28.4.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και των Συναφών Επαγγελμάτων όλης της χώρας

Έτος: 
2022
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 9/9.5.2022
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top