Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολόγων) 2021

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (24.9.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχαιολόγων που είναι μέλη του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)

Έτος: 
2021
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 18/28.9.2021
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top