Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 2007

Περιγραφή: 

Δ.Α. 35/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 21/25.7.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13377/15.11.2007 (ΦΕΚ Β 2274/29.11.2007) Υποχρεωτική από: 25.7.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top