Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 2007

Περιγραφή: 

Δ.A. 40/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 24/3.10.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 21528/27.3.2008 (ΦΕΚ Β 600/8.4.2008) Υποχρεωτική από: 3.10.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top