Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολόγων) 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (31.3.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 20/14.5.2008)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top