Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.6.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 30/9.6.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 52781/2462/15.7.2008 (ΦΕΚ Β 1489/29.7.2008) Υποχρεωτική από: 9.6.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top