Οικοδόμων μονίμων συνεργείων 2009

Περιγραφή: 

Δ.A. 49/09 για για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών που απασχολούνται σε οικοδομικές και συναφείς προς τις οικοδομικές εργασίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε μόνιμα συνεργεία συντήρησης όλης της χώρας

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.K. Υπ. Εργ. 29/23.11.09)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 405/63/11.1.2010 (ΦΕΚ Β 56/26.1.2010) Υποχρεωτική από: 24.11.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top